Program

 

 

 

Februari

 

Mars

 

Maj

Juni

6 Juni församlingens årsmöte i Buränge kl 17.00

 

 

 

 

Juli

Buränge sommarcafé Håller stängt i sommar.

Tyvärr Inga musikkvällar i sommar men vi hoppas på att kunna ha vår festsöndag.

Augusti

 

Nov

Inget just nu.

 

Dec